ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

*Инженерингови предложения за вашият бизнес.

*Автоматизиране на вашето производство.

*Поддръжка и абонамент на пройзводствена техника.

*Ремонт на пройзводствена техника.